Opłaty w Bursie

Prosimy o dokładne czytanie poniższych informacji i o prawidłowe wpłacanie odpowiednich kwot na odpowiednie konta.

Mieszkańcy Bursy nr 7 w Lublinie zobowiązani są do uiszczania opłat w terminach:

 Opłata za czesne

Od dnia 1 stycznia 2024 r. czesne wynosi 110,00 zł miesięcznie.

Wpłat za czesne należy dokonywać na indywidualne konto wygenerowane przez system do 10 dnia następnego miesiąca. Kwota za czesne i wyżywienie pokaże się w dzienniku elektronicznym.

Opłata za wyżywienie

Opłaty za wyżywienie można dokonywać przelewem do 10 dnia następnego miesiąca.  

Od dnia 1 stycznia 2023 r. koszt całodziennego wyżywienia w Bursie Szkolnej nr 7 wynosi 20,00 zł dziennie (3 posiłki od poniedziałku do czwartku i 2 dwa posiłki w piątek).

Wpłaty za wyżywienie należy dokonywać na indywidualne konto wygenerowane przez system.

Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym nieobecność (dzień roboczy). W przypadku niezgłoszonej nieobecności na posiłku uiszczona opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi.

Opłata za zakwaterowanie — podstawa prawna

Informuję o Uchwale Nr 1362/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Miesięczną opłatę za zakwaterowanie wychowanków w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin ustalono w wysokości: 100,00 zł.

Skip to content