rocznicaŚwięta

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791) przez Sejm Czteroletni.

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej, czyli nadrzędnego aktu prawnego określającego zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli.

Tekst Konstytucji nie był obszerny – liczył 11 stron. Dokument ten na co dzień przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

źródło: wojsko-polskie.pl

Skip to content