Info

Rekrutacja do bursy

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do burs w roku szkolnym 2014/2015.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), zarządza się, co następuje:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

od 3 lipca godz.10.00 do 8 lipca do godz. 15.00  2014 r.

od 14 lipca

godz. 10.00 do 22 sierpnia 2014r.

do godz. 15.00

2.

Ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

09 lipca 2014 r.

o godz. 10.00

25 sierpnia 2014 r.

o godz. 10.00

3.

Potwierdzanie woli  zamieszkania w placówce poprzez złożenie oświadczenia

(Wzór nr 8)

od 09 lipca2014 r. godz. 10.00 do 11 lipca 2014 r.  godz. 13.00

do 26 sierpnia 2014 r.,

o godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 lipca 2014 r.

o godz. 10.00

27 sierpnia 2014

o godz. 12.00

5.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie do 5 dni od daty

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W terminie do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozpatrzenie  przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W terminie do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria wraz z przeliczeniem punktowym
I. Ustalam, że kryteria określone w ustawie o systemie oświaty zgodnie z art. 20p, ustęp 1, punkt 1 i 2 mają wartość 10.
II. Ustalam dla kryteriów określonych w w ustawie o systemie oświaty zgodnie z art. 20p, ustęp 1, punkt 3 mają wartość:
Kontynuacja zamieszkania w bursie, do której kandydat składa wniosek – 10 pkt
Kandydat jest uczniem zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje bursa -10 pkt
Odległość powyżej 50 kilometrów lub utrudniony dojazd do wybranej szkoły -9 pkt
Złożenie wniosku rodzeństwa kandydata do tej samej bursy- 8 pkt
Rodzina objęta pomocą GOPS lub MOPS w bieżącym roku kalendarzowym – 7 pkt
Placówka pierwszego wyboru – 6 pkt
Kandydat został przyjęty w pierwszej kolejności do gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej jako laureat konkursu – 5 pkt
Kandydat kształci się w szkole dla młodzieży prowadzonej przez miasto Lublin – 5 pkt
Kandydat jest uczniem /został przyjęty do klasy sportowej w szkole prowadzonej przez miasto Lublin – 5 pkt

 

Wszystkie dokumenty w jednej paczce:

kpl dokumentów
Pojedyńcze dokumenty dostępne tutaj:
Terminy
Kryteria
Wniosek i Przyjęcie do Bursy nr 7 (Załącznik nr 3)
Oświadczenie (wzór nr 1)
Oświadczenie (wzór nr 3)
Oświadczenie (wzór nr 8)

 

 

 

Skip to content