Info

Komunikat Dyrektora ZSTK w Lublinie

Informuję, iż w oparciu o wyniki referendum strajkowego zorganizowanego przez ognisko ZNP działające przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie i zawiązanie się Komitetu Strajkowego, od dnia 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się w ZSTK akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. 

W związku z tym:

  • każdego dnia (do odwołania akcji) pracownicy przychodząc do pracy, będą decydować o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do strajku, 
  • dyrektor nie jest w stanie przewidzieć i określić ilu pracowników przystąpi do akcji strajkowej,
  • dyrektor na bieżąco będzie mógł określić każdego dnia liczbę pracowników, którzy przystąpią do pracy i dopiero wówczas będzie podejmować zadania zmierzające do zapewnienia opieki nad uczniami,
  • prawdopodobne będą to jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Mając nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiejszym z pozytywnym skutkiem zostaną zakończone rozmowy Związków Zawodowych z przedstawicielami Rządu, bardzo proszę Rodziców i Uczniów o zrozumienie i wyrozumiałość. 
Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach.

Z poważaniem
Anna Wawruch- Lis
Dyrektor ZSTK

Skip to content