Info

Nabór do Bursy 7

Rekrutacja do Bursy nr 7 na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja rozpoczyna się 8 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 drogą elektroniczną poprzez poniższy adres WWW:

https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/lublinbursy

Szczegółowe informacje na temat zasad kontynuacji i postępowania rekrutacyjnego znajdują się w dokumencie:

Zasady kontynuacji zamieszkania w bursie i przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do burs (dokument pdf)

Terminy rekrutacji (dokument pdf).

Procedura postępowania:

1. Rejestracja kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej (czyli przez stronę https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/lublinbursy) i wypełnienie elektroniczne wniosku.
2. Pobranie i wydrukowanie wniosku, pobranie i wydrukowanie odpowiednich załączników i ich wypełnienie (odpowiednie załączniki są dostępne poniżej).
3. Złożenie wydrukowanego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.
4. Doniesienie oświadczenia o przyjęciu do szkoły.
5. Potwierdzenie woli zamieszkania po przyjęciu kandydata.

Załączniki (do ewentualnego wypełnienia):

Oświadczenie o wielodzietności rodziny – załącznik nr 1

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – załącznik nr 2a

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata pełnoletniego – załącznik nr 2b

Kandydat jest uczniem lub został przyjęty do oddziału sportowego lub do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole prowadzonej przez Miasto Lublin – załącznik nr 3

Odległość szkoły od miejsca zamieszkania kandydata – załącznik nr 4

Rodzina kandydata jest objęta w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS (MOPR) – załącznik nr 5

Rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkania w bursie, do której kandydat złożył wniosek – załącznik nr 6

Kandydat został przyjęty do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej jako  laureat konkursu lub olimpiady – załącznik nr 7

Kandydat ukończył z wyróżnieniem szkołę na bezpośrednio poprzedzającym etapie edukacyjnym – załącznik nr 8

Potwierdzenie złożenia dokumentów:

Potwierdzenie dla kandydata o przyjęciu zgłoszenia

Oświadczenie o przyjęciu do szkoły i potwierdzenie woli zamieszkania:

Oświadczenie kandydata / rodzica kandydata o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej

Potwierdzenie woli zamieszkania dla osób zakwalifikowanych do zamieszkania

Skip to content