akcjaczas wolnyzdrowie

Zajęcia edukacyjne -„Psychiatra też dla ludzi”

W dniu 16.01.2019 młodzież bursy uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych poświęconych depresji wśród młodzieży. Zajęcia prowadziły studentki Uniwersytetu Medycznego ze Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Lublin.

Na zajęciach w prosty sposób została zaprezentowana wiedza na temat zdrowia psychicznego, sposobach leczenia oraz rekonwalescencji osób chorych psychicznie. Ponadto młodzież została uwrażliwiona na problem depresji, co pozwoli im wcześniej dostrzec jej objawy np. u osób z najbliższego otoczenia.

Zajęcia zorganizowała p. I. Matysiak.

Skip to content