rocznicaŚwięta

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Programu „Niepodległa” organizuje ogólnopolską akcję „mojaflaga”. W akcji może wziąć udział każdy, kto wywiesi flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, następnie zrobi sobie z nią zdjęcie i udostępni je w mediach społecznościowych z opisem „mojaflaga”.

www.niepodlegla.gov.pl

polska flaga

Obchody święta Konstytucji 3 Maja

3 Maja 1791 roku, król Stanisław August Poniatowski i Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję zwaną Ustawą Rządową. Była pierwszą ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej i pierwszym nowoczesnym aktem prawnym tego typu w Europie i drugim na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.)

Najważniejsze postanowienia dotyczyły: wprowadzenia monarchii dziedzicznej zamiast wolnej elekcji; ograniczenia demokracji szlacheckiej; w tym liberum veto; częściowego zrównania praw mieszczan i szlachty; ochrony praw chłopów.

Postanowienia Konstytucji wzbudziły sprzeciw zarówno stronnictw republikańskich jak i zaborców, którzy mieli gwarantować nienaruszalność ustroju. Obowiązywała bardzo krótko, w praktyce do przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej (1792), a formalnie do Sejmu Grodzieńskiego (23.11.1973r), kiedy uchylono wszystkie ustawy Sejmu Czteroletniego.

Konstytucja 3 Maja jest dla Polaków świadectwem wysiłku naszych przodków ratowania suwerenności Rzeczypospolitej.

Skip to content