dokumenty

Deklaracja kontynuacji zamieszkania w bursie

Deklarację kontynuacji zamieszkania wychowankowie pełnoletni/rodzice wychowanków niepełnoletnich składają w terminie od 08.06.2020 do 14.06.2020.

Do kontynuacji zamieszkania jest uprawniona młodzież będąca wychowankami bursy do końca roku szkolnego 2019/20.

Deklarację kontynuowania pobytu w placówce w formie oświadczenia można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać poprzez dziennik elektroniczny w terminie od 08.06.2020 do 14.06.2020. Wysłanie deklaracji z konta wychowanka pełnoletniego/konta rodzica wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym równoznaczne jest z jej podpisaniem,
 • złożyć w sekretariacie Zespołu Szkól Tramsportowo-Komunikacyjnych w Lublinie podpisaną wersję papierową „Deklarację kontynuowania pobytu w placówce” w terminie od 08.06.2020 do 14.06.2020 (w godzinach pracy sekretariatu z włączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7.30- 15.30),
 • przesłać z konta wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym skan lub zdjęcie deklaracji podpisanej przez rodziców,
 • przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
  Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych
  im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

   

  ul. Zemborzycka 82 20-445 Lublin

Deklaracja – .pdf

Skip to content