dokumenty

Oświadczenie wychowanka w związku z zamieszkaniem w BS7 w czasie stanu epidemii

Oświadczenie wychowanka/rodzicapdf

Wychowankowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej placówce od dnia 25.05.2020 roku.

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI w Bursie Szkolnej Nr 7 przy ZSTK w Lublinie w czasie pandemii COVID-19 dla wychowanków:

 1. Do bursy przyjmowani są jednie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.
 2. Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 3. Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
 5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
 6. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 7. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.
 8. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 9. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 11. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 12. Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
 13. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
 14. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Informacje dla rodziców:

 1. Przekaż dyrektorowi bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu.
 2. Poinformuj w szczególności czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 3. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
 4. Nie posyłaj dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust (maseczkę min. 3 sztuki) do użycia podczas pobytu w bursie.
 6. Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 7. Pozostaw dyrektorowi bursy numer telefonu do kontaktu.
Skip to content