Inforocznica

Jan Paweł II – Polak, który został papieżem

100 rocznica urodzin (18.05.1920 – 02.04.2005)

KALENDARIUM

1.11.1946 – święcenia kapłańskie w Krakowie

28.09.1958 – sakra biskupia w Rzymie

26.06.1967 – kreacja kardynalska

16.10.1978 – pontyfikat

 • Poeta i poliglota, a także aktor niezawodowy, dramaturg i pedagog.
 • Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
 • Papież pielgrzym – w trakcie pontyfikatu odwiedził 132 kraje.
 • Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483.
 • Papież zaangażowany w dialog międzyreligijny z Islamem, Muzułmanami, Hinduistami.
 • Propagator ekumenizmu, odnowił dialog ekumeniczny z kościołem anglikańskim, prawosławnym oraz kościołami protestanckimi.
 • Odbył liczne spotkania z przywódcami i liderami religijnymi odłamów chrześcijańskich.
 • Organizator i patron światowych dni młodzież, spotkań z młodymi ze wszystkich kontynentów, zapoczątkowanych w 1986r.
 • Zaangażowany w działania mające na celu ochronę środowiska.
 • Zaangażowany na rzecz praw pracowniczych i sprawiedliwy system sprawowania rządu (encyklika Laborem Exercens).
 • Twórca teologii ciała i nauczania o sakramencie małżeństwa i rodzinie (encyklika Evangelium Vitae)
 • Propagator kultu Miłosierdzia Bożego (encyklika Dives in Misericordia).
 • Zwolennik komplementarności wiary i rozumu, świata nauki i świata religii (encyklika Fides et Ratio).
 • Kibic Cracovi, miłośnik gór, narciarz, kajakarz.
Skip to content