akcjaczas wolnyporady

„Kultura osobista każdego dnia” – zajęcia

W dniu 10.10.2019 r. odbyły się zajęcia dotyczące kultury osobistej.

Rozmawialiśmy o szacunku, zwrotach grzecznościowych oraz odegrane zostały scenki pokazujące przejawy kulturalnego zachowania na co dzień. Głównym celem zajęć było wywołanie u młodzieży pozytywnych postaw.

Zajęcia prowadziła p. M. Welc, a gościnnie przebywała na nich p. E. Michalska.

Kultura osobista

Skip to content