czas wolnyporadyzdrowie

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W dniu 19.11.2019 w naszej bursie odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków klas pierwszych.

Celem warsztatów było oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez wychowanków teoretycznych i praktycznych umiejętności na temat tego, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomu i przećwiczenia dokładnej sekwencji postępowania.

Zajęcia przeprowadzali ratownicy medyczni z WSNS w Lublinie.

Inicjatorami zajęć byli wychowawcy: p. D. Toczek i p. I. Matysiak.

Skip to content